Organisatieleren 2.0

 
 

Deze website is de ontwikkelplek die ik in het kader van mijn meesterproef heb opgezet. Deze meesterproef maak ik in het kader van mijn Master Educational Management.

Het doel is door middel van co-creatie een platform te ontwikkelen waar organisaties (primair uit het voortgezet onderwijs) hun kennis over lerende organisaties kunnen samenbundelen, een plek waar mogelijke interventies en ervaringen met organisatieleren gedeeld kunnen worden. Dit wordt gecombineerd met het web 2.0 gedachtengoed, met als doel 1 + 1 = 3 te bereiken. Door namelijk ervaringen met elkaar te delen en van elkaars interventies te leren wordt de effectiviteit van te plannen interventies groter.

Hoe geven we het leren in vo-organisaties op een effectieve en moderne manier vorm? Dit lijkt mij een zeer zinvolle vraag voor organisaties die leren tot hun primaire proces rekenen. Met een grote uitstroom van personeelsleden in het vooruitzicht lijkt een extra focus op de kennis van vo-organisaties geen overbodige luxe.
Veel vo-organisaties hebben ict  in hun beleidsplannen verweven. Soms als doel op zich soms als middel om beter aan te sluiten bij de belevingswereld van de hedendaagse jeugd. Onder het motto ‘practise what you preach’ kun je dan toch niet anders dan je eigen personeel met o.a. web 2.0 te laten leren?

Wil je op enige manier bijdragen aan de ontwikkeling van dit platform, dan zijn alle reacties / ideeën / bijdragen van harte welkom. Kennis is immers het enige dat je kunt delen zonder dat het je geld kost, je wordt er echter wel rijker van!

Op dit moment zijn er de volgende communicatiemogelijkheden:


De meesterproef en bijbehorende webpagina’s zijn gebouwd in de vorm van een Wiki. Hierdoor is niet alleen het eindresultaat zichtbaar, maar ook het ontwikkelproces. Dit is enerzijds goed voor het leereffect van de maker, maar biedt anderzijds ook anderen de mogelijkheid een bijdrage te leveren.

De wiki is via de hoofdpagina te raadplegen. Deze ingang is aan te raden voor degenen die de pagina bezoeken om een bijdrage te leveren of om naar informatie te zoeken.

Ook is het mogelijk om via de inhoudsopgave de gehele meesterproef van het begin tot aan het eind door te lezen. Onderaan elke pagina kan er doorgeklikt worden naar de volgende pagina.

 

Let’s create!

Organisatie leren - collectief leervermogen - leren - studeren - kennis - groepsleren - collectieve kennis - delen - intervisie - web 2.0 - samen - vrij - allemaal - klaar 1 aug 2011 - geslaagd!

Stuur mij e-mail

Linkedin Group

Leeswijzer

Vul a.u.b. de enquête in om deze website te verbeteren.